Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Miss Polonia 1985

Miss Polonia 1985Miss Polonia 1985

Katarzyna Zawidzka
Warszawa Królikarnia, 06 stycznia 1986 roku

Autor zdjęcia Jerzy Szczypiński