Filmowo 1987

Własny makijaż…

Jeszcze potknięcie…

Królewski pojazd…