1990 …Podszyła się pod Miss Polonię

Gazeta Toruńska, 30 września 1990 roku Podszyła się pod Miss Polonię potem uciekła z koroną Gdzie...